Szolgáltatások

Munkavédelemi és tűzvédelmi tevékenyságek

 • 1993. évi XCIII. törvény 57. § (3) bekezdése szerinti munkabiztonsági szaktevékenységek elvégzése
 • 1996. évi XXXI. tűzvédelmi törvényben előírt tűzvédelmi tevékenységek elvégzése
 • munkavédelmi és tűzvédelmi szabályzatok, utasítások elkészítése és időszakos felülvizsgálata
 • munka és tűzvédelmi dokumentációk vezetése, karbantartása
 • munka és tűzvédelmi oktatások (előzetes, ismétlődő, rendkívüli) megtartása, dokumentálása
 • munkavédelmi vizsgáztatások megszervezése és lebonyolítása
 • kisgépkezelői és teherkötözői vizsgáztatások megszervezése és lebonyolítása
 • tűzvédelmi szakvizsgáztatásról szóló 53/2005. (XI.10.) BM r. alapján regisztrált oktatásszervező
 • balesetek kivizsgálása, jegyzőkönyvek és a dokumentációk elkészítése
 • munka és tűzvédelmi szemlék (ellenőrzések) lebonyolítása, dokumentációk elkészítése /havi, féléves, éves bontásban/
 • védőeszköz alkalmazásával kapcsolatos szakmai véleményezés
 • új létesítmény, technológia, gép üzembehelyezési és használatba vételi engedélyének előkészítése /előzetes gépvizsgálat+üzembehelyezés/
 • gépek, berendezések az 1993 évi XCIII. törvény és a végrehajtására kiadott 5/1993. (XII.26.) MüM rendelet 1. számú melléklete szerinti időszakos biztonságtechnikai felülvizsgálatainak elvégzése, dokumentálása
 • 14/2004 FMM (IV. 19.) rendelet szerinti nem veszélyes gépek, berendezések időszakos ellenőrző biztonsági felülvizsgálatának elvégzése, dokumentálása
 • a munkavállalók egészségét és biztonságát veszélyeztető kockázatok értékelése MUNKAHELYI KOCKÁZATÉRTÉKELÉS elvégzése a Mvt. 54. § (2) bekezdése értelmében, dokumentálása
 • beruházások, üzembehelyezések előkészítése
 • 4/2002 SzCsM-EüM együttes rendeletben előírt biztonsági és egészségvédelmi koordinátori tevékenység ellátása, egészségvédelmi terv készítése
 • munkavédelmi és tűzvédelmi hatóságok ellenőrzése alkalmával a megbízó szakmai képviselete
 • munkavédelmi peres ügyekben a megbízó szakmai képviselete

Emelőgépek

 • Időszakos biztonságtechnikai felülvizsgálat
 • Ötévenkénti időszakos vizsgálatok elvégzése, dokumentálása
 • A vizsgálat tartalmaz egy fővizsgálatot is
 • Emelőgép szerkezeti és fővizsgálat
 • Vizsgálati terv szerinti vizsgálatok elvégzése, dokumentálása
 • Piktogramok, biztonsági jelzések pótlása
 • Hiányzó emelőgépes dokumentációk pótlásának segítése
 • Magyarországon elérhető gépdokumentációk beszerezése